ANBI

Naam: Stichting Zorgboerderij de Borkeld

Fiscaal nummer: 8179.24.310

Contactgegevens:

Stichting Zorgboerderij de Borkeld

Borkeld 1a

7462 PD Rijssen

0548-701581

Bankrekening: NL79RABO0132230003

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.zorgboerderijdeborkeld.nl

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: E.A. van ’t Hul

Secretaris: J.W. Rietman

Penningmeester: J. Mensink

Lid: E. Nijveld-Pas

Lid: C. ter Keurs

Beleidsplan:

Stichting Zorgboerderij de Borkeld heeft een missie en visie beschreven.

Het beleid wordt onder andere beschreven in een jaarplan. Bestuur is hiervoor eindverantwoordelijk.

In verband met de voortgang van de activiteiten op de zorgboerderij is professionaliseren in de huidige maatschappij belangrijk. Dit doet de stichting door onder andere meer geschoold personeel in dienst te gaan nemen en een kwaliteitssysteem te implementeren.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van onze stichting ontvangen geen vergoedingen voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen (vacatiegeld).

Doelstelling:

Wij wensen ieder mens een zinvol levensdoel. Daarom begeleiden wij onze deelnemers op een positieve, persoonlijke en zorgzame wijze naar het ontwikkelen en bereiken van dit doel. Door ze in contact te brengen met anderen, zorgen wij dat onze deelnemers nieuwe en inspirerende ervaringen opdoen. Talenten bloeien op en het welbevinden van onze deelnemers wordt bevorderd. De activiteiten die wij aanbieden kenmerken zich door creativiteit.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

In 2017 hadden we totaal 21 volwassen deelnemers. Gemiddeld per cliënt zijn zij 72 dagdelen op jaarbasis aanwezig geweest op de zorgboerderij om deel te nemen aan activiteiten.

Daarnaast hebben we aan totaal 6 kinderen activiteiten mogen aanbieden. Zij zijn gemiddeld 16 dagdelen op jaarbasis aanwezig geweest.

Van 1 januari 2018 t/m 30 september 2018 hadden we totaal 18 volwassen cliënten, 4 kinderen en 6 tieners.

Gemiddeld per volwassen cliënt zijn zij 45 dagdelen aanwezig geweest t/m september.

De kinderen zijn gemiddeld per kind 12 dagdelen aanwezig geweest en de tieners 14 dagdelen per tiener.

 

 

Financiële verantwoording:

Omschrijving

Bedrag

(x € 1,--)

Baten

Opbrengsten dagactiviteiten

    59.787

Huuropbrengsten

    20.201

Overige opbrengsten

    10.715

Totaal baten

    90.703

Lasten

Afschrijvingskosten

    10.810

Personeelskosten

    23.245

Huisvestingskosten

    17.607

Algemene kosten

    4.922

Overige exploitatie kosten

    12.789

Totaal lasten

    69.373

Exploitatie resultaat 2017

    21.330

 balans